G
R
E
A
T
 
GREEK
ARCHITECTURAL
TALENT
ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝLAFARGEΜΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ
We readΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗARCHISEARCH.GRARCHSTUDIES.GRΔΟΜΕΣΕΚΥΛΗ & ΚΤΙΡΙΟMETROPOLISUNIVERSITY PRESSCLICKATLIFE.GRCULTURENOW.GRMONOPOLI.GRREPORTER.GR


We listen to
PEPPER 96.6RED FM 96,3

20.5 - 9.6 2013
ΣΤΟ ΜΕΓΑΡΟ
ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΑ
ΠΡΩΤΑ ΤΟΥΣ
ΚΤΙΡΙΑ
 

Βλάσση Γεωργία

Content Management/Διαχείριση Περιεχομένου
2012
Διπλωματική
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης- Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Επιβλέπων καθηγητής/τες: Καλφόπουλος Απόστολος
Ο τρόπος που παράγεται και διαδίδεται η πληροφορία στην εποχή μας παραλλάσσει τον παραδοσιακό τρόπο που αυτή συγκεντρώνεται και ταξινομείται καθώς και την διαδικασία ανάκλησής της.
Μπροστά σε έναν νέο τύπο συλλογής, ταξινόμησης και αποθήκευσης της ψηφιακής πληροφορίας φαίνεται πως χρειάζεται να πάμε ένα βήμα μακρύτερα από την hybrid library. Η απουσία προηγούμενων γνωστών περιπτώσεων σε αυτό το πεδίο, ώθησε την εργασία εξαρχής στην σύνθεση μιας πρωτότυπης τυπολογίας. Περιγράφοντας όσο πιο ολοκληρωμένα το εσωτερικό σύστημα της λειτουργίας της ψηφιακής βιβλιοθήκης, αυτός ο πληροφοριακός οργανισμός-οι ανάγκες των εσωτερικών δικτύων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων καθώς και μη μετρήσιμων ποιοτήτων-αναπτύχθηκε σε μια σειρά διαγραμμάτων.
Έχοντας περιγράψει όσο πιο ολοκληρωμένα το εσωτερικό σύστημα της λειτουργίας της ψηφιακής βιβλιοθήκης, υπήρξε η ανάγκη για να αποκτήσει υπόσταση και άρα ένα κτιριακό υπόβαθρο για να υλοποιηθεί. Μια μακρά διαδικασία κριτικής διαλογής διαφόρων τύπων αστικών κενών κατέληξε στο γιαπί της Εμπορικής Τράπεζας στην διασταύρωση των οδών Τσιμισκή και Κατούνη στην περιοχή των Λαδάδικων στη Θεσσαλονίκη.
Η επέμβαση στον ξυλότυπο του κτιρίου με αφαίρεση ολόκληρων ορόφων, τμημάτων πλακών και κλιμακοστασίων αλλά και προσθήκη νέων εξωτερικών κλιμακοστασίων ήταν απαραίτητη για να αποκτήσει χαρακτηριστικά δημόσιου κτιρίου.
Μετά την χωροθέτηση των χώρων που είχε καθορίσει η λειτουργική πορεία της προαναπτυχθείσας τυπολογίας, έπρεπε να αναμορφωθούν τα εσωτερικά διαγράμματα εξαιτίας των περιορισμών που έθετε το υπόβαθρο με τα κατακόρυφα στατικά του στοιχεία, το περίγραμμα του κτιρίου και τα κλιμακοστάσια του.
Η χωροθέτηση των χρήσεων επέβαλλε κατά περιοχές την προέκταση τους πέρα του περιγράμματος του υποβάθρου δημιουργώντας εξοχές στις επιφάνειες των όψεων του που αυτοοργανώνουν την γεωμετρία της εξωτερικής εμφάνισής του. Το τελικό σύνολο είναι το αποτέλεσμα της ανάπτυξης των εσωτερικών δικτύων του συναρτήσει της μετάφρασης των ποιοτικών διαγραμμάτων σε χειρισμούς κυκλοφορίας, οπτικής συνδεσιμότητας, διασφάλισης μη προσβασιμότητας και τελικά της κάλυψής του με πλέγμα ικανό να προστατέψει το εσωτερικό περιβάλλον και τους χρήστες του κτιρίου.


Βιογραφικό
Η Βλάσση Γεωργία αποφοίτησε από το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το καλοκαίρι του 2012. Οι δραστηριότητες της έκτοτε περιλαμβάνουν κάποιες απόπειρες στο πεδίο της σκηνογραφίας και στην εθελοντική δράση μέσα από την οργάνωση ‘Αρχιτέκτονες Χωρίς Σύνορα’.
Γεννήθηκε το 1987 και μεγάλωσε σε διάφορα μέρη της Θεσσαλονίκης.
A PARTNERSHIP TO PROMOTE THE GREEK ARCHITECTURAL VISION ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ  LAFARGE
We read ARCHISEARCH.GR
designed: mnp
web development: tool